Kärkiteema 2

Vanhusten kotihoitoa on resurssoitava paremmin ja myös vaihtoehtoja kotona asumiselle on kehitettävä.

Espoon kaupungin tavoitteena on, että yli 90 % ikäihmisistä on kotihoidon piirissä.

Tavoite on prosentuaalinen ja se ei perustu hoidon tarpeeseen. Kotihoidossa voi myös olla saattohoidossa olevia ihmisiä. Iäkäs espoolainen viettää viimeiset vuotensa usein ambulanssin kyydissä vuorotellen menossa kotihoitoon tai sairaalaan.

Kotihoidon henkilöstön työ on eri tavalla vaativaa kuin hoitotyö laitoksessa. Työhön kuuluu paljon liikkumista ja työ tehdään asiakkaan kotona, jossa ergonomia ei ole läheskään samalla tasolla kuin laitostyössä. Kotihoitaja on usein vanhuksen ainoa kontakti ulkomaailmaan ja siksi olisi myös tärkeää, että henkilöstön vaihtuvuus olisi pientä.

Kotihoito on joka tapauksessa halvempaa kuin laitoshoito, joten siihen pitäisi olla valmis satsaamaan enemmän.

Tavoite on tärkeä, koska jokainen meistä on jonain päivänä kotihoidon asiakas.